SVA - KMF, Miljö och fodersäkerhet

Vikariat | Heltid | Kollektivavtal | Tjänstepension | 28–35 dagars semester | Friskvårdsbidrag | Uppsala | Flex | Sista ansökningsdag 2024-05-27

Ansök här: https://sva.varbi.com/se/what:job/jobID:721482/

Om arbetsplatsen, SVA 

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med ca 380 anställda, belägen på Ultunaområdet i Uppsala. SVA följer och analyserar utvecklingen av antibiotikaresistens hos djur och har som riskvärderande beredskapsmyndighet i uppgift att utreda smittsamma djursjukdomars uppkomst, orsak och spridningssätt och medverka i förebyggandet och bekämpandet av dessa. Myndigheten bedriver också forskning. SVA är en del av det civila försvaret och upprätthåller samhällsviktiga funktioner genom hög veterinärmedicinsk kompetens, övervakning och ackrediterade laboratorier. 

På sektionen för Miljö och fodersäkerhet (SMF) jobbar vi med att djurens närmiljö, foder och vatten ska vara säkert ifrån smittor och andra faror, till exempel giftiga ämnen. Eftersom klimatförändringarna påverkar förutsättningarna för djurhållning och djurhälsa är övervakning och hantering av dess effekter kopplat till smittor och andra faror en viktig del av vårt arbete.    

Arbetsuppgifter

Leda och medverka i forsknings- och utvecklingsprojekt och myndighetsuppgifter kopplat till SVA:s uppdrag inom miljö- och fodersäkerhet. Det kan handla om att planera och hålla i möten eller workshops, bearbeta data, skriva texter för websidor och rapporter, samarbeta med andra organisationer och kommunicera med omgivande samhälle.

Sektionen jobbar med säkert foder, vatten och närmiljö för djur. I ansvarsområdet ryms både kemiska och mikrobiella faror, nationella och internationella regelverk kopplat till foder och hur djurhälsa och djurhållning påverkas av klimatförändringarna, t.ex. vilka faror och smittor som kan uppstå vid ett förändrat klimat och även hur och vilken anpassning som kan behövas för bibehållen djurhälsa.

Kvalifikationer

- Högskole- eller universitetsutbildning inom relevant område
- Erfarenhet av att driva och leda projekt, gärna i akademisk kontext eller på myndighet

Egenskaper som värderas är:

förmåga att se möjligheter och ta initiativ
förmåga att samarbeta med olika personer
flexibilitet
strukturerad
kreativ
problemlösande analysförmåga
förmåga till helhetssyn

Meriterande

- forskningsutbildning
- kunskap om mikrobiella eller kemiska faror i foder och vatten och hur de kan påverka djur
- kunskap om mikrobiella, kemiska eller andra faror i djurs miljö
- kunskap om klimatförändringars påverkan på djurs hälsa eller djurhållning 
- erfarenhet av klimatpåverkan och anpassning av lantbrukssektorn (klimatanpassning)

Villkor 

Anställningen är ett vikariat from 2024-06-17-2025-04-15. 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-06-17
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer 2024/34
Kontakt
  • Johanna Dernfalk, sektionschef, 018-674000
Facklig företrädare
  • Magnus Thelander, SACO, 018-674000
  • Anton de Jong, ST, 018-674000
  • Theres Andersson, Seko, 018-674000
Publicerat 2024-05-03
Sista ansökningsdag 2024-05-27

Tillbaka till lediga jobb